Czerwiec 2010
CZERWIEC 2010 SIWAN / TAMUZ 5770 „Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa”. 1 Księga Samuela 28:4 GÓRY GILBOA Gilboa to pasmo gór długości 18 km ciągnące się łukiem z północnego zachodu od Karmelu na południowy wschód, wysokości dochodzącej do ok. 530 m n.p.m. Stanowią jakby bramę, przejście z Doliny Jezreel do Doliny Jordanu. Na ich stokach toczyły się bitwy. Najbardziej znaną jest ta, w której poległ Saul z synami 1 Sam.31:2-7. Do historii tej nawiązują nazwy kibuców i szczytów. Dzisiaj na górach Gilboa znajduje się religijny kibuc Maale Gilboa i Meirav (nazwa od imienia najstaszej córki Saula – zob. 1 Sam. 14:49) na górze Avinadav (od imienia syna Saula). Od strony północnej wzniesiono pomnik upamiętniający króla Saula. Góry Gilboa słyną z wielu dziko rosnących ozdobnych roślin, a zwłaszcza pięknych irysów, które powszechnie nazywane są irysami Gilboa, a kwitną w lutym lub w marcu. Mają duże do 20 cm kwiaty koloru purpurowego. Są pod ochroną. Góry Gilboa zostały objęte programem zalesiania, tak jak cała ziemia izraelska. Nadal jednak widać na nich gołe miejsca. Czy może to mieć jakiś związek ze słowami Dawida: „O góry Gilboa! Niechaj nie pada na was rosa ni deszcz…” (1 Sam.28:21). Z Gór Gilboa roztacza się wspaniały widok na:
  1. Wzgórze More (Sędz. 7:1), za którym od strony północnej rozłożyli się Midiańczycy do walki z Izraelem.
  2. Park Narodowy Ein Charod (Sędz.7:14), gdzie znajduje się źródło, przy którym Pan wskazał, kogo miał Gedeon zabrać do walki z Midiańczykami.
  3. Tel Jezreel we wschodniej części Doliny Jezreel. Wykopaliska wskazują na budowlę, której ogrodzenie jest z 882-852 r. p.n.e. Chodzi prawdopodobnie o pałac Omriego i jego syna Achaba z żoną Izebel (1 Król. 21:1).
  4. Dolinę Beit Szean, a w niej ruiny starożytnego miasta Beit Szean z XVI w. p.n.e. Zdobyte zostało przez króla Dawida a później zniszczone przez Asyryjczyków. W IV w. p.n.e. założono tutaj helleńskie miasto Scytopolis. Należało ono do tzw. Dziesięciogrodzia (zob. Mar. 7:31). Obecnie można tu zobaczyć dobrze zachowany teatr rzymski i amfiteatr. W Parku Narodowym popularnością cieszą się nocne przedstawienia „Światło i dźwięk”.
  5. Beit Alfa w Dolinie Beit Szean – ruiny synagogi z zachowanymi mozaikami z VI wieku.
  6. Park Narodowy Sachne, po hebr. Gan Haszlosza, przez który przepływa rzeka Amal z wodą z wodą o temperaturze 28oC umożliwiającej kąpiel przez cały rok.
W 1 Księdze Samuela (28:4 nn.) czytamy o przygotowaniach Saula do walki z Filistyńczykami. Izraelczycy rozłożyli się obozem na górach Gilboa, podczas gdy Filistyńczycy ulokowali się w Szunem. Walki zakończyły się niepomyślnie dla Izraela. Na górze Gilboa zginęli Saul i jego trzej synowie Jonatan, Abinadab i Malkissua. I chociaż Saul nienawidził Dawida, ten na wiadomość o śmierci Saula bardzo sie zasmucił. Do końca bowiem szanował króla namaszczonego przez Pana na to stanowisko. Dawid ułożył elegię o Saulu i Jonatanie. Pieśń ta jest dobrze znana w Izraelu, bo jest zapisana w TaNaCh (Biblii) w 2 Księdze Samuela (1:17-27). Często też towarzyszy zasmuconym, którzy tracą swoich bliskich poległych w walce o obronę współczesnego Państwa Izrael.
Oto fragment elegii Dawida: „Chluba twoja, o Izraelu, na twoich wzgórzach poległa, jakże padli bohaterzy! Nie mówcie o tym w Gat, nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych! O góry Gilboa! Niechaj nie pada na was rosa ni deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem... Saul i Jonatan, ukochani i przyjemni, i za życia swego i w godzinie śmierci nie rozłączeni; od orłów szybsi, od lwów silniejsi... Jakże padli bohaterzy, poginęły rynsztunki bojowe.” Tekst: Anna Cieślar
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo