Lipiec 2011

DĄB – ALON
Potężne, długowieczne drzewo o imponujących rozmiarach kojarzyło się starożytnym ludom z dostojeństwem, władzą, bezpieczeństwem i świętością. Wielowiekowe dęby o kilkumetrowym obwodzie pnia, z grubą, popękaną korą, z widocznymi korzeniami o wymiarach konarów i niesamowicie powykręcanymi konarami, z gąszczem gałęzi, gałązek i liści tworzących rozłożyste korony dawały podstawy do takich skojarzeń. Miejsce wokół dębu było godne do oddawania czci Bogu. W czasach biblijnych znane były trzy gatunki dębów, współcześnie nazwanych dębem baszańskim, dębem palestyńskim i dębem tabor. Pierwszy z nich odznacza się cechą, której nie mają pozostałe: liście rosną na nim cały rok i nie opadają podczas jednego zimowego sezonu.
W czasach Abrahama i później północno-środkowa część obecnego Izraela i tereny leżące dalej na wschód porośnięte były lasami dębowymi i terebintowymi. Karmel, równina Saron, Galilea, Judea, Baszan to tereny bujnej wegetacji tych drzew, o czym świadczą opisy i nazwy miejsc podane w Biblii, a także dowody materialne w postaci elementów zdobniczych na przedmiotach.
Niestety, już w pierwszym tysiącleciu p.n.e. te majestatyczne kolosy musiały ulec człowiekowi. Podboje Asyryjczyków, Babilończyków, Greków, Rzymian, a w nowej erze mahometan, krzyżowców, Saladyna, Mameluków czy Turków Osmańskich wyniszczyły je w ogromnym stopniu. Zwłaszcza gospodarka dwóch ostatnich najeźdźców dokonała spustoszenia i odpowiada za pustynnienie tej ziemi. Nieliczne pozostałe okazy zostały objęte przez państwo izraelskie kompletną opieką jako pomniki przyrody. Najstarszy z nich, tzw. „dąb Abrahama”, rośnie w Hebronie i ma 13 m w obwodzie. Niektórzy uważają dąb Abrahama za ostatni z dąbrowy Mamre, w której mieszkał patriarcha, ale przyrodnicy nie upierają się przy tym. O dębie Abrahama wspomina również Józef Flawiusz w „Dawnych dziejach Izraela”. Dąb charakteryzuje się dużą żywotnością i jeśli upadnie ze starości lub jest ścięty, a nie wykarczowany, wypuszcza pędy od korzeni. Być może, obecny dąb Abrahama jest kolejnym odrostem jednego ze swych poprzedników.
Słowo ‘dąb’ lub ‘dąbrowa’ występuje w Biblii 34 razy. Po raz pierwszy pojawia się w 1 Księdze Mojżeszowej (12:6), kiedy mowa o Abrahamie, który po długiej wędrówce z Ur dotarł do Kanaanu: „Abraham przeszedł tę ziemię do miejsca Sychem, do dębu More… i ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł: Ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy Abraham zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał”.
Spotkanie z Bogiem i otrzymana w tym miejscu Jego obietnica być może były powodem tego, że po rozstaniu z Lotem i otrzymaniu potwierdzenia obietnicy patriarcha osiedlił się w dąbrowie Mamre (1 Moj 13:18). Jego wnuk Jakub, który doświadczył niejednego spotkania z Bogiem, jako wyraz wdzięczności, uszanowania i zobowiązania służenia zakopał cenne przedmioty i bożki rodzinne żony Racheli pod dębem w Sychem (1 Moj 35:4). Także pod dębem, niedaleko Betel, pochowana została karmicielka jego matki Rebeki, która wraz z nią jako jedna ze służących przyjechała do Izaaka. Musiała być wiekową i bardzo szanowaną osobą, bo dąb dostał imię alon bachut – dąb płaczu (1 Moj 35:8). Dęby były wyznacznikiem granic. W Księdze Jozuego (19:33) czytamy, że obszar stanowiący własność plemienia Naftalego sięgał „od dębu przy Saanannim poprzez Adami-Nekeb…”. Dąb – drzewo godne Boga – rósł przy przybytku w Sychem (Joz 24:26): „Jozue… wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana”. Pod dębem Gedeon został wyznaczony przez Boga do walki z pogańskimi Midianitami i postawił Panu ołtarz (Sędz 6:11,19). Zbuntowany syn Dawida Absalom zginął przebity włóczniami, kiedy zaczepił się bujnymi włosami między gałęziami dębu. Izajasz pod Bożym natchnieniem wymienia to piękne drzewo w proroctwie dotyczącym narodu Izraela: „…i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu” (Izaj 61:3b). W Izraelu rośnie 940 dębów o różnej długości życia, które noszą imiona osób zasłużonych. Jana Płaniewska „Tak mówi Pan: … przecież to Ja wytępiłem przed wami Amorejczyka … mocnego jak dąb”. Amos 2:9 Lasy na Wzgórzach Golan. Fot.: Anna Cieslar.
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo