Maj 2010
MAJ 2010 IJAR / SIWAN 5770 „Gdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal” (5 Moj.11:29) EBAL I GARIZIM Dolina Sychem, w środkowej Samarii, na pogórzu Efraima, rozdziela dwie góry: Ebal po stronie północnej i Garizim po południowej. Góra Ebal, wyższa z nich (938 m n.p.m.), jest zwartym masywem, zbudowanym głównie ze skał wapiennych, praktycznie całkowicie pozbawionym roślinności z powodu braku źródeł wody. Na jej zboczach znajduje się kilka dużych pieczar, prawdopodobnie dawnych kamieniołomów. Z tego najwyższego w okolicy szczytu rozciąga się wspaniała panorama, obejmująca znaczną część Samarii (dziś część tzw. Zachodniego Brzegu) aż po Dolinę Jordanu na wschodzie i wybrzeże Morza Śródziemnego na zachodzie. Jerozolima leży w odległości około 60 km w kierunku południowym.
Podobny widok rozciąga się z nieco niższej (881 m n.p.m.) góry położonej naprzeciwko. Garizim (arab. Jabal et-Tur) jest bardziej stroma i surowa po swojej stronie północnej i wschodniej, natomiast jej łagodniejsze stoki zachodnie, oraz ziemie w dolinie, są pokryte kwitnącymi uprawami, które umożliwia obecność źródeł u jej podnóża.
Obie góry zwykle wymienia się razem, nie tylko ze względu na bliskość położenia. Bóg, wprowadzając naród izraelski do Ziemi Obiecanej, wydaje polecenie: „Gdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal” (5 Moj.11:29). Góry te, Bożym zarządzeniem, stały się świadkami przypomnienia i odnowienia przymierza z Izraelem po wkroczeniu do Ziemi Obiecanej. Topografia doliny, uformowanej zboczami obu wzgórz, stwarza naturalny amfiteatr o wyśmienitych walorach akustycznych. Tutaj Jozue, po przekroczeniu Jordanu, zgromadził lud: plemiona Symeona, Lewiego, Judy, Issachara, Józefa i Beniamina po stronie góry Garizim – aby błogosławić, natomiast po stronie góry Ebal – plemiona Rubena, Gada, Asera, Zebulona, Dana i Naftalego, aby wypowiadać przekleństwa (5 Moj.27:11-26). Pośrodku stała Arka Przymierza, otoczona przez kapłanów i Lewitów. Widok z jednej strony góry Garizim - pokrytej bujną roślinnością, zaopatrywaną obfitością wód z jej źródeł, a z drugiej góry Ebal - nagiej, jałowej, wyschniętej, stanowił sugestywną lekcję poglądową na temat błogosławieństwa i przekleństwa oraz posłuszeństwa i odpowiedzialności. Ponadto, właśnie blisko tego miejsca, w miejscowości Sychem, Bóg kilkaset lat wcześniej ukazał się ich ojcu Abrahamowi, mówiąc: „…Ziemię tę dam potomstwu twemu” (1 Moj.12:7). Teraz oni byli świadkami tej Bożej wierności. Na polecenie Pana, Jozue zbudował na górze Ebal ołtarz z nieciosanych kamieni, na którym złożono ofiary pojednania.
Przyjmuje się, że gdzieś w pobliżu tych gór rozegrała się scena spotkania Pana Jezusa i Samarytanki przy studni Jakubowej (Jn. 4:4-42). Być może, Samarytanka mówiąc o „tej górze”, na której ich „ojcowie oddawali Bogu cześć”, wskazała na górę Garizim (w.20). Region ten od czasów uprowadzenia plemion północnych do niewoli asyryjskiej (ok. 722 r. p.n.e.), został zaludniony przez przybyszów z różnych narodów, którzy dali początek ludowi Samarytan. Góra Garizim stawała się dla nich widzialnym centrum wiary, a w miarę pogłębiania się konfliktu z Żydami, jako miejsce święte była przeciwstawiana miejscom, którym Żydzi przypisywali priorytet świętości. Dopełnieniem rozłamu było wzniesienie na Garizim świątyni pomyślanej jako przeciwwaga Świątyni w Jerozolimie. Hasmonejski król Jan Hyrkan zniszczył Samarytanom tę świątynię około 128 r p.n.e. Odpowiadając Samarytance, Jezus podkreślił, że zbawienie pochodzi od Żydów, ale Ojciec szuka tych wszystkich, którzy oddają Mu cześć najpierw w świątyniach swych serc – w Duchu i w prawdzie.
Do dziś można oglądać na tej górze religijne ceremonie Samarytan, takie jak Pascha odprawiana przez Wielkiego Kapłana. Prowadzone są tam, oraz na górze Ebal, szeroko zakrojone prace archeologiczne. W pobliżu starożytnego Sychem i samarytańskiego Sychar obecnie leży miejscowość Nablus, gdzie zwiedzać można Studnię Jakuba, nad którą nadbudowano kościół. Tekst: Emanuel Machnicki
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo