Październik 2010
PAŹDZIERNIK 2010 TISZRI / CHESZWAN 5771 „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.” Księga Izajasza 2:2 GÓRA MORIA Nazwa tej góry pojawia się w Biblii dwukrotnie. 22 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej opisuje jak na górze Moria doświadczona została wiara Abrahama. Patriarcha gotów był złożyć w ofierze swego syna Izaaka, jednak w ostatniej chwili Bóg upatrzył zastępczą ofiarę – barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Ku temu miejscu Abraham podróżował trzy dni z okolic Beer-Szeby.
Po raz drugi góra Moria wymieniona jest z nazwy przy opisie budowy Świątyni w Jerozolimie. Okazała się ona miejscem, które Bóg wybrał, aby tam wzniesiono Świątynię: „Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jerozolimie na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka” (2 Kron. 3:1). Wspomniane klepisko łączy się z inną historią, która wydarzyła się za panowania króla Dawida. Kiedy Izrael pustoszyła śmiertelna zaraza i zbliżała się do Jerozolimy, Pan użalił się nad swym ludem i zatrzymał anioła śmierci, który stanął akurat przy klepisku Ornana (Arawny), znajdującego się przy pracy. Dawid kupił od niego klepisko wraz z bydłem, które złożył jako ofiarę przebłagania na ołtarzu, wzniesionym w tym celu na górze Moria. I tak „zatrzymana została zaraza w Izraelu” (2 Król. 24:15-25).
Miasto Jerozolima w tym czasie rozbudowywało się wzdłuż dwóch pasm wzgórz, grzbietu zachodniego i wschodniego. Grzbiet wschodni, rozgraniczony dolinami Cedronu i Tyropoeon, składał się z trzech wzgórz. Były to: Bezeta na północy, Ofel na południu (gdzie znajdowało się Miasto Dawida), a pomiędzy nimi – Moria (około 750 m n.p.m.). Aby uzyskać na górze Moriaj wystarczająco równą przestrzeń dla pomieszczenia kompleksu świątynnego, już wówczas podbudowano ją od wschodu i południa murami, kolumnami i łukami. Wydrążono też w niej system cystern zaopatrujących kompleks w wodę. Świątynia Salomona została zniszczona przez Babilończyków, ale później powracający z wygnania Żydzi rozpoczęli budowę Drugiej Świątyni. Znaczącej rozbudowy placu świątynnego dokonał król Herod. Spodziewając się ogromnego napływu pielgrzymów i zwiedzających z całego imperium, dwukrotnie powiększył powierzchnię góry Moria przez olbrzymie przypory i nasypy. Świątynia Heroda została zniszczona przez Rzymian w 70 roku. Zachowany do dziś fragment jej podbudowy, od strony zachodniej, to słynna Ściana Płaczu (albo Mur Zachodni, hebr. Ha-Kotel).
Obecnie nad Wzgórzem Świątynnym (hebr. Har ha-Bait, arab. Al-Haram al-Szarif), znajdującym się pod kontrolą muzułmańską (Waqf), góruje budowla zwana Kopułą na Skale, wzniesiona na planie ośmiokąta i przykryta złocistą kopułą. Zbudowali ją muzułmanie wkrótce po podboju Jerozolimy w 638 roku. Drugą szczególnie ważną dla wszystkich muzułmanów na całym świecie budowlą znajdującą się na Wzgórzu jest meczet Al-Aksa. Mimo, że Koran nie wspomina Jerozolimy ani razu, jest ona trzecim – po Mekce i Medynie – świętym miejscem islamu. Wiąże się to z tradycyjnym podaniem, że Mahomet odbył „Nocną Podróż” (Al-Isra) na cudownym wierzchowcu Al-Buraq, z Mekki do tajemniczego Najdalszego Meczetu. Ten meczet zaczęto utożsamiać ze znajdującym się w Jerozolimie meczetem Al-Aksa. Tutaj Mahomet miał dostąpić wniebowstąpienia (Miradż) w towarzystwie archanioła Gabriela. W środku Kopuły na Skale znajduje się Święta Skała, głaz, na którym wedle tradycji islamskiej, Abraham ofiarował swego syna Ismaela i skąd prorok Mahomet został zabrany do nieba, przy czym zachował się odcisk jego stopy.
Dla Żydów ważnym narodowym wydarzeniem było uzyskanie dostępu do Muru Zachodniego w 1967 roku w wyniku Wojny Sześciodniowej. Przez wiele ponurych wieków rozproszenia tęsknili za taką możliwością. Według żydowskiej tradycji, centrum świata stanowi Jerozolima, a centrum Jerozolimy - miejsce Świątyni. Wielu religijnych Żydów nie wchodzi na Plac Świątynny, obawiając się nieumyślnego naruszenia przestrzeni zajmowanej niegdyś przez Miejsce Najświętsze. Wierzą, że modlitwy zapisane na kartkach i pozostawione w pęknięciach Muru są wysłuchiwane przez Boga, którego Obecność (Szechina) wciąż tu przebywa. Tekst: Emanuel Machnicki
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo