Sierpień 2010
SIERPIEŃ 2010 AW/ELUL 5770 „Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina.” 1 Księga Samuela 17:3 SOCHO I ASECHA Socho i Asecha (Azeka) znajdują się w Szefeli, w Judzie. Wymienione są razem w 17 rozdziale 1 Księgi Samuelowej. Filistyńczycy zebrali się w Socho. Wśród nich był Goliat. Naprzeciw nich zebrali się Izraelici, do których dołączył młodziutki Dawid. „Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina” (w.3). Niektóre tłumaczenia Biblii podają, że była to „dolina dębów”; w innych jest podana jej nazwa używana do dnia dzisiejszego – Dolina Ela. Na jednej górze Goliat głośno wykrzykiwał przeciwko Bogu i przeciwko Izraelowi. Na drugiej górze cicho, choć odważnie, Dawid powiedział kilku wojownikom o swoim zamiarze. A potem oświadczył przed królem Saulem, że to Pan jest w stanie pokonać Goliata jego ręką, tak jak to było w przypadku spotkania z lwem czy niedźwiedziem. Przez dolinę przepływa potok Ela (dziś można zobaczyć tylko nieduże koryto wyschniętego potoku), z którego Dawid wziął pięć kamieni i poszedł na spotkanie z Goliatem.
Te dwie mało znane nazwy Socho i Asecha występują kilka razy w Biblii. Były nazwami miast, czasem położonych zupełnie w innej części Izraela, jak np. Socho w 1 Księdze Królewskiej (4:10). Mogły istnieć nawet trzy miejscowości o nazwie Socho, ale w innych lokalizacjach. Socho i Asecha wymienione w 17 rozdziale 1 Księgi Samuelowej znajdowały się na terenach przydzielonych plemieniu Judy (zob. Joz.15:35), w regionie geograficznym, jakim jest Szefela. Szefela oznacza nizinę, ale jest to właściwie teren pagórkowaty podzielony czterema żyznymi dolinami: Ajalon, Sorek, Ela i Lakisz. Już w starożytności, za króla Dawida i Salomona, Szefela słynęła z uprawy oliwek i sykomor (1 Kron. 27:28). Obecnie w zachodniej części Doliny Ela w pobliżu Socho rośnie duży, stary terebint, jeden z największych w tej części kraju. Jego wysokość wynosi prawie 17 m. Po zachodniej stronie Szefeli znajduje się nizina nadmorska a ze wschodu - górzysta Judea. W czasach biblijnych, kiedy wrogowie nacierali z zachodu, Szefela miała wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa Jerozolimy. Jej położenie geograficzne spowodowało, że Szefela była nieraz polem walki. W granicach Izraela znalazła się w całości na nowo po Wojnie Sześciodniowej w 1967 r.
Równie ważna jak Socho była pobliska miejscowość Asecha (Azeka). Kiedy Jozue podążył z pomocą mieszkańcom Gibeonu przeciwko pięciu królom amorejskim, „Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka…” (Joz. 10,5-11). Był to dzień, kiedy zatrzymało się słońce i - jak to się nieraz zdarzało - Pan walczył za Izraela. Za króla Rechabeama, syna Salomona, miasta Socho i Asecha zostały przebudowane i ufortyfikowane (2 Kron. 11:7 i 9). Z kolei za panowania króla Achaza Socho zostały zajęte przez Filistyńczyków (2 Kron. 28:18). W Księdze Jeremiasza (34:7) znajdujemy wzmiankę, że kiedy wojska Nebukadnesara walczyły przeciwko Jeruzalemowi i miastom judzkim, Asecha była jednym z dwóch miast warownych. Po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi znowu zamieszkali w Asecha. W okresie bizantyjskim nazwą Socho określano dwie wioski, które słynęły z wyrobów ceramicznnych. Wykopaliska archeologiczne z końca XIX wieku potwierdzają biblijny opis i charakter tego miasta. Socho i Asecha stoją naprzeciw siebie. Fascynująca historia biblijna i spektakularne zwycięstwo Dawida miały miejsce właśnie tutaj. Pełne wiary wyznanie Dawida: „I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga” może być głównym przesłaniem, jakie te góry w dalszym ciągu niosą. Tekst: Anna Cieślar
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo