Kim jesteśmy

Jesteśmy gronem ewangelicznie wierzących chrześcijan, które po latach nieformalnej działalności, zarejestrowało się w roku 1994 jako Wspólnota „Drzewo Oliwne”. Jesteśmy członkami różnych wspólnot chrześcijańskich, a przynależność do Wspólnoty “Drzewo Oliwne” wiąże się z naszą służbą i powołaniem.

drzewo oliwne
Obecny Zarząd Wspólnoty: Ania, Hania, Tymek, Emanuel, Andrzej.

Łączy nas przekonanie, że – zgodnie z naszym rozumieniem natchnionego Słowa Bożego – Izrael jest ludem Bożego wybrania i Bóg wyznaczył mu trwałą i niezmiernie ważną rolę w swoich planach, dotyczących zarówno przeszłości, jak też teraźniejszości i przyszłości. Lud Synajskiego Przymierza nie utracił tej roli na rzecz chrześcijaństwa, które jest jego „młodszym bratem”, i z którym wspólnie składa świadectwo wypełniania się Bożych obietnic.

Wierzymy, że z przesłania biblijnego wynika dla nas powinność służby zgodnej ze Słowem Bożym: „Błogosławiącym tobie będę błogosławił”.

Takie właśnie, a nie inne rozumienie Pisma Świętego zjednoczyło w latach 70. grupę chrześcijan studiujących Biblię w szczególną wspólnotę i pobudziło do wspólnego działania.

Co jest naszą motywacją

Oto wersety z Pisma Świętego, które szczególnie motywują nas do modlitwy i działania:

 • Będę błogosławił błogosławiącym tobie. (1 Mj 12:3)
 • Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud – mówi wasz Bóg. (Iz 40:1)
 • Zbawienie pochodzi od Żydów. (J 4:22)
 • Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawienia Izraela.  (Rz 10:1)
 • Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. (Rz 11:2)
 • Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i nie uczyni go sławnym na ziemi! (Iz 62:7)
 • Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie…. (Iz 62:10)
 • Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej (dobrej nowiny o Mesjaszu), jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.  (Rz 1:16)
 • Proście o pokój dla Jeruzalemu! (Ps 122:6)

W naszym świadectwie wobec chrześcijan podkreślamy:

 • Nieprzemijającą wyjątkową rolę Izraela w Bożym planie;  
 • niezmienną Bożą miłość do ludu Jego wybrania oraz Bożą wierność obietnicom i przymierzom danym Izraelowi;
 • potrzebę uświadomienia sobie przez nas, chrześcijan, naszej winy wobec narodu żydowskiego i odwrócenia się od grzechu niewłaściwego nauczania i okrutnych prześladowań tego narodu, znanych z historii kościoła;
 • potrzebę uznania współczesnego Państwa Izrael jako wypełnienia Bożych planów i zamiarów.

Nasza służba wobec nie-Żydów polega na:

 • Wskazywaniu na prawdy biblijne dotyczące Izraela i narodu żydowskiego;
 • przybliżaniu żydowskiego dziedzictwa religijnego i kulturowego oraz historii narodu w czasie rozproszenia w krajach chrześcijańskich;
 • dostarczaniu rzetelnej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji państwa Izrael;  
 • zachęcaniu chrześcijan do modlitwy o Żydów, do okazywania im praktycznej miłości oraz do konsekwentnego występowania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

 Wobec Żydów pragniemy być świadkami Bożej wierności i miłości w stosunku do ludu Izraela.

Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo