Strona główna

KIM JESTEŚMY

OliwneJesteśmy gronem ewangelicznie wierzących chrześcijańskich przyjaciół Izraela, które po latach nieformalnej działalności zarejestrowało się w 1994 roku jako Wspólnota „Drzewo Oliwne”.

Jesteśmy członkami różnych wspólnot chrześcijańskich, a przynależność do Wspólnoty “Drzewo Oliwne” wiąże się z naszym powołaniem do modlitwy i działania na rzecz narodu żydowskiego.

Czytaj więcej : KIM JESTEŚMY

ROSZ HASZANA 5780 1Ostatni dzień tegorocznego września jest niezwykle ważny dla świata żydowskiego, gdyż to pierwszy dzień Rosz ha-Szana 5780 – Nowego Roku.

       Pamiętamy, że Izrael traktuje przygotowania do wkroczenia w nadchodzący rok  inaczej niż czynią to inne społeczności, w których najpóźniej w miesiącu poprzedzającym Nowy Rok roi się od reklam, atrakcyjnych balów i przeróżnych okolicznościowych imprez. Jesteśmy przyzwyczajeni do rozmów – jak i gdzie spędzisz Sylwestra, gdzie się bawisz? Ostatniego dnia starego roku należy oczekiwać na wybicie zegara o północy, kiedy wychyla się toast za sukcesy i pomyślność.   

       Przygotowania do wejścia w nowy rok w dniu Rosz ha-Szana też trwają w poprzedzającym go miesiącu elul. Polegają one  jednak na – wszczepionym przez tradycję także osobom  nieliczącym się na co dzień z Haszem – analizowaniu własnych uczynków; zwłaszcza tych złych, skierowanych przeciwko ludziom i Bogu.

       W internetowych opracowaniach dotyczących Rosz ha-Szana (dosł. głowa roku) można znaleźć uzasadnioną refleksję, że jest to święto, które najbardziej ze świąt żydowskich wykracza w swym głębokim sensie również poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem o treści uniwersalnej, gdyż według tradycji upamiętnia zakończenie Bożej kreacji, a ściślej, jej szósty dzień, kiedy został stworzony człowiek, który stał się praojcem wszystkich ludzi. Dlatego też Rosz haSzana, pierwszy dzień miesiąca tiszri, rozpoczynający kolejny rok w historii świata, jest według tradycji rocznicą przypadającą o pięć (metaforycznych) dni później niż zostały stworzone podstawy świata materialnego.    

      To, że Rosz ha-Szana upamiętnia stworzenie człowieka na Boże podobieństwo, które  czyni świat ukończonym i sensownym – sprawia, że Rosz ha-Szana nie dotyczy w sposób wyłączny wydarzeń związanych bezpośrednio i szczególnie z Żydami (chociaż, według tradycji, nawiązuje m.in. do narodzin i ofiarowania Izaaka – Akedet Jicchak).   

       Ideą Rosz ha-Szana i następującego w dniu 10 tiszri  Dnia Pojednania (Jom Kipur) jest przyjrzenie się własnemu życiu, dostrzeżenie win, wzbudzenie w sobie skruchy oraz podjęcie próby przebłagania Boga i skrzywdzonych bliźnich. Motywuje do tego wierzenie, że w dniu nowego roku otwierane są trzy księgi; do jednej wpisywani są sprawiedliwi, do drugiej grzesznicy, a trzecia przeznaczona jest dla ludzi przeciętnych, którzy w czasie 10 Dni Pokuty (Jamim Noraim) dzielących Rosz ha-Szana od Jom Kipur,  a przeznaczonych na skruchę, zdołają przebłagać Najwyższego i być zapisani do Księgi Życia.

        Uniwersalizm Rosz ha-Szana uzmysławiają modlitwy, które trwają w tym dniu za zwyczaj aż do południa. W odmawianej w tym dniu w synagogach modlitwie Szmone esre1) znajdują się jako Musaf2) trzy szczególne błogosławieństwa: Malchujot, Zichronot i Szofarot. Pierwsze z nich (hebr. władza królewska) przypomina o zwierzchnictwie Boga nad światem, drugie (hebr. upamiętnienia) odwołuje się do opieki Boga nad całą ludzkością, a trzecie przypomina otrzymanie Tory i dźwięk szofaru, który rozlegał się wówczas pod górą Synaj.

   W dniu Rosz ha-Szana nakazane jest w Torze dęcie w szofar. O  jego roli Majmonides pisał: Micwa ta pobudza nas słowami: „Obudź się o uśpiony! Spójrz na swoje czyny i wróć do Boga! Przypomnij sobie Stwórcę, ty, któryś zapomniał prawdy własnego istnienia, poświęcając się próżnym działaniom życia, które nie mogą ci pomóc. Patrz na swoją duszę! Zmień swoje czyny i postępowanie na lepsze! Odstąp od niegodziwości …”.

      Powtórzmy, że święto Rosz ha-Szana ma głęboki, uniwersalny sens, jako uznawane przez tradycję żydowską za rocznicę stworzenia świata, dzień odnowienia więzi z Bogiem i dzień zapisania do Księgi Życia – Boży autorytet decyduje o tym, co ma spotkać każdego w ciągu następnego roku.   

     Rozlegający się w to święto w synagodze dźwięk szofaru przypomina o tym, że Abraham był gotowy ofiarować swego syna, lecz z łaski Pana, który zaopatruje, Izaak mógł być zastąpiony przez barana.

     Warto przypomnieć, że rozbrzmiewającemu tego dnia  głosowi szofaru przypisuje się następujące znaczenia: 

*  ogłasza ukoronowanie Boga jako Króla Wszechświata;

              *  budzi żal za grzechy wzywając do powrotu do Boga (teszuwy);

*  przypomina o tym, że pod górą Synaj, gdzie Bóg przekazał 10 przykazań, też był obecny dźwięk szofaru.

    Przewodnią myślą święta Rosz ha-Szana jest stawienie się, każdego osobiście, z własnymi grzechami, przed Sądem Najwyższego. Nie jest to bowiem sąd nad całym światem, ale nad czynami każdego człowieka. W wyniku Bożego sądu jedni zostają zapisani do księgi życia, inni do księgi śmierci, jeżeli ich los się nie zmieni w dniu pojednania – Jom Kipur. Stosownie do tego, życzenia noworoczne brzmią: Obyście byli zapisani na Dobry Rok – Leszana towa tikatwu.

     Ducha obchodów żydowskiego Nowego Roku dobrze oddaje fragment odmawianej w synagogach  modlitwy: „ /…/ Pamiętaj nas Wiekuisty, Boże nasz, w dniu tym, ku dobremu i obdarz nas w nim błogosławieństwem i dopomóż nam w nim do życia. A słowem zbawienia i miłosierdzia osłoń nas i bądź nam łaskawym i zmiłuj się nad nami i zbaw nas, gdyż do Ciebie zwrócone są oczy nasze, gdyż Bogiem, Królem najlitościwszym i najmiłosierniejszym jesteś Ty /…/ Boże nasz i Boże praojców naszych, króluj nad całym światem i wznoś się nad całą ziemią we wspaniałości Twej i zajaśniej w blasku wzniosłej potęgi Twej nad wszystkimi mieszkańcami wszechświata, ziemi Twej, i niech pozna każde stworzenie, że Ty stworzyłeś je /…/ i niech głosi wszystko, co ma duszę w tchnieniu swoim: Wiekuisty, Bóg Izraela, jest królem, a królowanie Jego wszystkim rządzi.”

     Przyjrzenie się przedstawionym wyżej w zarysie elementom obchodów żydowskiego Nowego Roku pokazuje, jak ważna jest rola wchłaniania przez kulturę przekazu biblijnego traktowanego jako Słowo Boże, i pobudza do wołania słowami psalmisty: 

    „Zakryj oblicze przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!”

Felicja Białęcka

________________________________________________

1) Szmone esre – hbr. osiemnaście błogosławieńtw.

2) Musaf – hbr. dodatek; dodatkowa modlitwa odmawiana w specjalne święta.

Słowo z Biblii

Słowo z Biblii

Biblia czyli TaNaCh i Berit Chadasza są podstawą naszej wiary. Zachęcamy do wsłuchiwania się w Słowo Najwyższego.
Publikacje

Publikacje

Wydane przez nas książki i kalendarze przybliżają Izrael i pomagają zrozumieć biblijne proroctwa.
WYDARZENIA

WYDARZENIA

Oto co planujemy w najbliższym czasie. Zapraszamy!
Obozy dla dzieci i młodzieży

Obozy dla dzieci i młodzieży

Letnie obozy w Polsce dla dzieci i młodzieży z Ukrainy są wspaniałą okazją do budowania mostów przyjaźni.
Izrael

Izrael

Tu znajdziesz informacje o świętach izraelskich i o pielgrzymkach do Izraela.
Archiwum

Archiwum

Tu możemy zajrzeć, jeśli chcemy sięgnąć do dawniejszych wiadomości.
Najnowsze wydarzenia
Owoce służby Wspólnoty "Drzewo Oliwne" w mieście Chmielnicki na Ukrainie.

Owoce służby Wspólnoty "Drzewo Oliwne" w mieście Chmielnicki na Ukrainie.

in Wyjazdy
W poniedziałek 16 września 2019 roku żydowska fundacja charytatywna "Chesed Beszt" w Chmielnickim obchodziła swoje 20-lecie. Na uroczystość jubileuszową byli zaproszeni działacze społecznych organizacji miasta, przedstawiciele władzy, goście z innych miast…
wrzesień 25, 2019
Żydowska historia pewnego włoskiego miasta

Żydowska historia pewnego włoskiego miasta.

in Wyjazdy
Północne Włochy. Przepiękne jezioro Garda. W minionym miesiącu byłam w mieście Trydent i chciałam odwiedzić gminę żydowską, albo zobaczyć synagogę. Bardzo mnie zdziwiło, że ponad pięć wieków temu przestała istnieć. Okazuje się, że dotychczas nie odrodziło się…
wrzesień 07, 2019
Audycje radiowe
Audycje "Drzewa Oliwnego"
w RadioChrzescijanin.pl
w piątki o 15:45
i w poniedziałki o 17:00
radio
Zobacz na YouTube
Oglądaj nasze filmy na kanale YouTubeyoutube icon
Kontakt
05-402 Otwock 4
kom. 506 198 073
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.logo