narod zydowski 450Deklaracja w sprawie stosunków między kościołem a narodem żydowskim oraz miejsca tego narodu w Bożej historii zbawienia.

Opracowanie: Theological Commission of the Norvegian Church Ministry to Israel. Jako chrześcijanie mamy specjalny stosunek do narodu żydowskiego: Jezus był Żydem, pierwszy chrześcijański kościół składał się z Żydów i to właśnie Żydzi po raz pierwszy głosili ewangelię nie-Żydom…

Deklaracja niniejsza została sformułowana przez grupę chrześcijańskich egzegetów i teologów, którzy pragną poważnie odnieść się do fundamentalnych kwestii…