Wpłaty darowizn dla Wspólnoty „Drzewo Oliwne” proszę dokonywać na podane konto:
Bank PKO BP, 3 Oddział w Warszawie,
nr 02 1020 1097 0000 7102 0168 3341
Wspólnota „Drzewo Oliwne”
Ul. Kochanowskiego 5 m. 122
01-864 Warszawa

Z dopiskiem „ofiara” lub „wsparcie na służbę”. W przypadku chęci wsparcia sprecyzowanej służby, prosimy o dopisanie tej informacji w opisie przelewu.

Dziękujemy za waszą hojność!