Archiwum artykułów

Archiwum
Drzewo

Całe Pismo przez Boga jest natchnione…

W październiku pisaliśmy o dniu Simchat Tora (Radość z Tory)zwieńczającym święto Sukot (Święto Szałasów, jedno z trzech ‘Świąt Pana’). Mówiliśmy, że Tora jest niemniej ważna dla chrześcijan jak dla Żydów, którym została

Czytaj więcej »
Archiwum
Drzewo

O Bożym działaniu

Pierwsza styczniowa Parasza, obejmująca 6 pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia, mówi o czasach, kiedy po trudnych przejściach Józefa, zakończonych uzyskaniem przez niego eksponowanej pozycji w Egipcie, rodzina Jakuba osiedliła się tam i

Czytaj więcej »

Psalm 126 – pieśń pielgrzymek

Szir HaMa’alot – Psalm 126 jest tradycyjną pieśnią żydowską, hebrajską opartą na Biblii. Jest jedną z pośród 15 „Pieśni pielgrzymek” Dawida. Psalm 126 jest śpiewany przez religijnych Żydów na początku

Czytaj więcej »
Archiwum
Drzewo

Grudniowe święta w świetle Bożego Słowa

[Wybór refleksji Emanuela Machnickiego, z audycji z cyklu „Drzewo Oliwne” emitowanego przez internetowe Radio Chrześcijanin] Grudzień pokrywa się w znacznej mierze z miesiącem Kislew w żydowskim kalendarzu. W tym czasie dni szybko

Czytaj więcej »

Mesjasz – Pasterz Izraela

W Izaj. 40,1-11 słychać cztery głosy: Głos Pana do narodów po niewoli babilońskiej Izraela (w.1-2) Głos wołającego na pustyni judzkiej (Jana Chrzciciela) przed przyjściem Mesjasza (w.3-5) Głos Ewangelisty w obecnym

Czytaj więcej »