Psalm 126 – pieśń pielgrzymek

Szir HaMa’alot – Psalm 126 jest tradycyjną pieśnią żydowską, hebrajską opartą na Biblii. Jest jedną z pośród 15 „Pieśni pielgrzymek” Dawida. Psalm 126 jest śpiewany przez religijnych Żydów na początku miesiąca, w dni świąteczne, po posiłku, w szabat. Ta radosna pieśń była śpiewana przez chóry Lewitów stojące na schodach między dziedzińcem kobiet i mężczyzn w Świątyni.

Niektórzy myślą, że także była śpiewana przez pielgrzymów podążających w święta pielgrzymie do Jerozolimy z całego kraju. Rzewna, przejmująca melodia jeszcze bardziej eksponuje słowa tego Psalmu.Pieśń jest podzielona na dwie części, podobnie jak modlitwy. W pierwszej części synowie Izraela wyśpiewują dobroć i cuda Pana Boga w związku z wyzwoleniem i powrotem na Syjon. Po wyrażeniu wdzięczności i podziękowania następuje druga część – prośba. Przy ciężkiej pracy tak bardzo potrzebna jest Boża pomoc. „Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli”… werset 2b – 3.Nie zdezaktualizowało się Boże Słowo. W 2009 Roku my, wierzący z narodów możemy tak samo wołać: Pan dokonał wielkich rzeczy z Izraelem przed 60 laty, Pan dokonuje wielkich rzeczy z Izraelem w ciagu tych 60 lat od momentu ogłoszenia Niepodległości Współczesnego Państwa Izrael. Oby Izrael słyszał, że wśród narodów o tym właśnie się mówi! Jeszcze niejako nie przebrzmiała ta pieśń narodów, a Izrael od razu odpowiada: „Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami”. I tak powstaje jeden hymn uwielbienia śpiewany przez Żydów i nie-Żydów dla Boga za Jego wierność i dobroć. Zakończył się 2008 rok. Dobrze jest podsumowywać pewne okresy w naszym życiu i patrzeć na nie z Bożej perspektywy. To pomoże nam w oddawaniu Bogu chwały. To stanie się również źródłem radości i sił dla nas na Nowy Rok. A kiedy bedzie dobiegał końca, o ile Pan pozwoli nam dożyć, niechaj proroctwem okaże się dla nas Słowo: „Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje”. W imieniu Zarządu Wspólnoty „Drzewo Oliwne” życzę Bożej bliskości w 2009 Roku.

Anna Cieślar.

Facebook
WhatsApp
Drukuj
Email