Rzymian 11 – obraz drzewa oliwnego

Jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony na ich miejsce i z korzeni czerpiesz soki drzewa oliwnego, to nie chełp się poniżeniem tych gałęzi. Jeśli jednak się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń , lecz korzeń ciebie. Powiesz może: Odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony. Słusznie, zostały odłamane z powodu braku wiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie miej jednak o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może i ciebie nie oszczędzić. Spójrz więc na łagodność i surowość Boga: dla tych, którzy upadli, surowość, dla ciebie zaś łagodność Boga, o ile wytrwasz w łagodności. W przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. [Rz. 11: 17-22 przekład ekum.]

W Izraelu rośnie wiele drzew oliwnych. Niektóre z nich są bardzo stare; ich korzenie pamiętają być może czasy, gdy Jeszua [po pol. Jezus] chodził po ziemi izraelskiej. Na wschód od Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie znajduje się Góra Oliwna, porośnięta drzewami oliwnymi a na jej zboczu – Ogród Oliwny. Obraz drzewa posłużył Pawłowi do ukazania relacji między ludem Bożego wybrania Izraelem a wierzącymi z narodów, etnochrześcijanami.
Szlachetnym drzewem oliwnym jest lud Izraela. Pan Bóg jako ogrodnik wykonał na tym drzewie wyjątkowe zabiegi, a mianowicie odciął niektóre z gałęzi szlachetnych i na ich miejsce wszczepił gałązki odcięte z drzewa dzikiego. Gałązki z dzikiej oliwki to wierzący z wielu narodów. Stali się oni częścią szlachetnego drzewa oliwnego i stale czerpią z jego życiodajnych soków. Pamiętać należy, że korzeń drzewa jest święty i gałęzie są święte [Rz.11,16] oraz to, że korzeń dźwiga całe drzewo, odżywia je i związuje z gruntem by mogło żyć.
Dzikie gałązki zostały, dzięki wszczepieniu, bardzo ubogacone. Nie ma tu mowy o zatarciu się tożsamości, a jedynie o korzyściach, jakie płyną z tego związku. Ale ważne jest, żeby rozpoznały swoje miejsce i okoliczności, jakie towarzyszyły wszczepieniu. Od początków chrześcijaństwa wierzący z nie-Żydów są narażeni na pokusę wywyższania się nad Żydów, a przecież zajmowana przez nich pozycja na to nie pozwala. Świadomość dołączenia do drzewa oliwnego powinna kształtować w wierzących postawę pokornej akceptacji Bożych błogosławieństw udzielanych im poprzez narzędzie, jakim jest Izrael, oraz postawę wdzięczności i odpowiedzialności.
Wspólnota „Drzewo Oliwne” nawiązuje swą nazwą do przytoczonego tu fragmentu z 11 rozdziału Listu do Rzymian. W naszym przesłaniu chcemy być wierni biblijnemu wezwaniu. Służba WDO ma na celu przybliżenie chrześcijanom biblijnego i współczesnego Izraela. Uważamy, że ważne jest, byśmy znali swoje miejsce i wypełniali Bożą wolę. A dla Izraela chcemy być świadkami Bożej mocy przemieniającej nasze życie.

Piotr Gadziński

Facebook
WhatsApp
Drukuj
Email