Rozważania
Drzewo

O nieocenionym znaczeniu kroków wiary

Czytania z Biblii hebrajskiej wyznaczone przed laty światu żydowskiemu i nazywane paraszami, które przypadają na styczeń, obfitują w ogromną dramaturgię. Przedstawiają potęgę Boga Jedynego, która sprawia, że realizuje się Boże

Read More »
Słowo z Bibli
Drzewo

O czym mówią listopadowe parasze

Parasze żydowskiego nowego roku 5781 przypadające na listopad są zaczerpnięte z 14 rozdziałów pierwszej księgi Biblii Hebrajskiej (Bereszit) i przedstawiają problemy odznaczające się wielką dramaturgią. Z pierwszej z nich, nazwanej

Read More »
Słowo z Bibli
Drzewo

SZALOM

     Tytułowy termin kojarzy się najczęściej żydowskim pozdrowieniem oznaczającym naj-ogólniej pokój. Termin szalom w zapisie biblijnym użyty jest ok. 250 razy.      Dla osób liczących się  Bogiem oczywistą jest rzeczą,

Read More »
Rozważania
Drzewo

Wokół święta Szawuot

Dzień Pięćdziesiątnicy, stanowiący pamiątkę wydarzenia fundamentalnego w historii kościoła, był w czasach Mesjasza Jeszuy świętem obchodzonym już od wielu stuleci przez naród żydowski. Hebrajska nazwa tego święta to Szawuot –

Read More »