MODLITWA O LUD BOŻEGO WYBRANIA – STUDIUM BIBLIJNE

Studium biblijne zostało opracowane przez Halinę Ostik – inicjatorkę wielu działań na rzecz ludu Bożego wybrania w Polsce i współzałożycielkę Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, która w tym roku obchodzi 101 urodziny. Kiedy w latach 70-tych „CiociaHalina” modliła się z kilkoma osobami, przygotowała studium biblijne uzasadniające tę modlitwę. Zamieściliśmy je w 1994 roku w naszym Biuletynie Informacyjno-Modlitewnym „Nasz Starszy Brat” – licząc, że zgodnie z pragnieniem Autorki posłuży w czasie domowych spotkań biblijnych.

    Jako chrześcijanie powinniśmy modlić się o Żydów, wiedząc, że…

   *  Kościół zawdzięcza im Słowo Boże i dobrą nowinę o zbawieniu (J 2:22; Rz 11:11-18; Ef 2:20).

    * Bóg obiecuje błogosławić tym, którzy się modlą o Jego błogosławieństwo dla Żydów. (Rdz 12:3).

    * Za wzór służy Apostoł Narodów, który się modlił o Żydów (Rz 10:1).

    * Słowo Boże zapewnia, że Bóg nie odrzucił Żydów od zbawczej łaski (Jr 31:37; Rz 11:1-5; 15:27; Ps 89: 31-35).

    * Bóg miłuje potomków Abrahama, również Chrystus miłuje swój naród (Jr 31:3 -10; Mt 9:35-38; Rz 11: 28).

    *Kościół jest odpowiedzialny za niesienie dobrej nowiny wszystkim ludziom, nie wyłączając Żydów (Rz 1:16; 1Tm 2:1,4).

     *Wielokrotnie kościoły odpychały Żydów od Chrystusa przez okrutne prześladowania, pogardliwy stosunek, przymusową chrystianizację a nawet rzucanie na nich klątwy. Tylko gorliwe modlitwy i pokuta wyrażona uczynkami miłosierdzia mogą w jakiejś mierze to zło naprawić (Mt 3:8; 5:20-24; 5:16,43-48).

     *Bóg w naszych czasach odmienia los Żydów, zgodnie z biblijnymi proroctwami, i oczekuje od chrześcijan modlitw przyczynnych i dziękczynnych (So 3:20; Ps 122:6; Iz 62: 6-7).

     *Gniew Boży ciąży nad narodami nieprzyjaznymi Żydom (Jr 30:16-24; Ab10-15; Ez 39). Jedynie nasze pokutne modlitwy zanoszone z wiarą i poparte czynami (właściwe nauczanie w Kościele) mogą zmienić stosunek naszego społeczeństwa do resztki żydowskiej w naszym kraju, do Izraela i do Żydów mieszkających na wschodzie, którzy emigrując będą również przechodzić przez nasze ziemie. Losy naszego kraju w znacznej mierze zależą od tego, jak ich przyjmiemy (Rdz 12:3; Iz 47:5-11; Jr 26:13; 2 Krn 7:14).

     *Pan Bóg przygotowuje naród żydowski do odegrania najwspanialszej roli w zbawieniu świata przez wylanie nań Ducha Świętego przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Wtedy to „Słowo Pana wyjdzie z Jerozolimy” i Żydzi „będą zwiastować jego chwałę wśród narodów”. Modląc się o Żydów – współdziałamy z Bogiem (Za 12:10; Za 14:4,9; Iz 2:2-4; Iz 11:9; Iz 66:19; Rz 11:25-26).

                                                                                                                        Opr. Halina Ostik

„Gdyż tak mówi Pan Zastępów… że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.” Księga Zachariasza 2:12

Facebook
WhatsApp
Drukuj
Email