Artykuły na temat święta Jom Ha-Alija

Jom Ha-Alija

Dzień Aliji – Jom Ha-Alija. 5 listopada 2019

Zacznę od przypomnienia znaczenia słowa alija. Alija oznacza „wstępowanie, wznoszenie się, podchodzenie” i pochodzi od czasownika  ola, znaczącego dosłownie „wznosić się wspinać, iść w górę”*). Alija to ruch zmierzający do osiągnięcia wyższego miejsca

Czytaj więcej »