Nasze artykuły na temat święta Pesach

Pesach

Pascha, omer, zmartwychwstanie

Biblijne święto Paschy kryje więcej znaczeń, niż tylko to, co wiąże się z nocą paschalnego wybawienia. W obrębie tego, co określamy Paschą, tradycja oparta na Torze (3 Moj 23:4-14) wyróżnia

Czytaj więcej »
Pesach

Znaczenie Pesach dla Izraela

W wydanej przed 20 laty książce*), traktującej o chrześcijaństwie w świetle Pism i tradycji żydowskiej, spotykamy dla święta Pesach określenie: „noc wszystkich nocy” i opinię, że w czasie jej świętowania każdy Żyd

Czytaj więcej »